ETAP 1. Formularz aplikacyjny

Na samym początku poprosimy Cię o wypełnienie krótkiego formularza aplikacyjnego. Poprosimy Cię w nim o podanie podstawowych danych i załączenie swojego CV. Dodatkowo zawiera on kilka pytań mających na celu sprawdzenie wszechstronności Twojego myślenia i podejścia do rozwiązywania problemów. Pytania te nie są obowiązkowe, ale ciekawe odpowiedzi z pewnością pomogą wyróżnić się wśród reszty kandydatów. Azimutus bierze też aktywny udział w targach i warsztatach na wybranych uczelniach, gdzie również prowadzimy nabór aplikacji.

Jednocześnie informujemy Cię, że będziemy mogli skorzystać z Twojego CV jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych – wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Szczegółowe informacje dot. zgód znajdziesz w zakładce Formularz Aplikacyjny.

 

ETAP 2. Test

Jeżeli weryfikacja Twojego formularza aplikacyjnego przebiegnie pomyślnie zaprosimy Cię do wypełnienia testu rekrutacyjnego. Jest to nasz autorski test, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma za zadanie sprawdzić zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów liczbowych. Druga część ma za zadanie sprawdzić umiejętność logicznego wyciągania wniosków, sprawnego analizowania dużej ilości informacji tekstowych oraz podstawy wiedzy biznesowej.

Całość testu trwa ok. jednej godziny, test jest w języku angielskim, nie jest dozwolone używanie kalkulatora.

ETAP 3. Rozmowa. Case study.

Jeżeli wynik Twojego testu będzie pozytywny zaprosimy Cię na rozmowę. Rozmowy prowadzone są przez doświadczonych managerów Azimutus i Partnerów.

Przed rozmową poprosimy Cię o przygotowanie krótkiej prezentacji (10-15 minut) z rozwiązaniem wybranego studium przypadku. Przykłady te zazwyczaj powiązane są z realnymi problemami biznesowymi przed którymi na co dzień stają konsultanci Azimutus. Na początku spotkania poprosimy Cię o przedstawienie Twojego rozwiązania - będzie ono punktem wyjścia do dalszej dyskusji. W trakcie rozmowy możesz zostać poproszony o rozwiązanie także innych case studies. Nasi managerowie/partnerzy będą też zainteresowani w lepszym poznaniu i zrozumieniu Twojego doświadczenia a także Twoich pasji, zainteresowań oraz źródeł Twojej motywacji. Część rozmowy może być prowadzona w języku angielskim lub innym zadeklarowanym przez Ciebie.

Jeżeli po rozmowie stwierdzimy że wzajemnie pasujemy do siebie zostanie przedstawiona Ci oferta.