Azimutus sp. z o.o. sp.k
Azi_Map.jpg

1. Polska - siedziba główna:
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
e-mail: biuro@azimutus.com


2. Biuro Azimutus w Beneluksie 

Dzielnica UE, Bruksela, Belgia

3. Biuro Azimutus w Oxfordzie

(biotechnologia i ochrona zdrowia)

Oxford, Wielka Brytania


Osoba do kontaktu:
Emilia Wezenfeld
Tel.: +48 22 544 94 90
e-mail: emilia.wezenfeld@azimutus.com

NIP: 522-308-48-87
REGON: 366674002
KRS: 0000666275
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gospodarczy KRS