Azimutus sp. z o.o. sp.k
Azi_Map.jpg

1. Poland HQ

Rondo ONZ, Warsaw, Poland

e-mail: biuro@azimutus.com 


2. Azimutus Benelux Office
EU district, Brussels, Belgium 

3. Azimutus Biotech & Healthcare Office
Oxford, United Kingdom

4. Azimutus Genève
Genève, Switzerland

 

 

Osoba do kontaktu:
Emilia Wezenfeld
Tel.: +48 22 544 94 90
e-mail: emilia.wezenfeld@azimutus.com

NIP: 522-308-48-87
REGON: 366674002
KRS: 0000666275
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gospodarczy KRS