Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres biuro(at)azimutus.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W każdej chwili przysługuje ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu rekrutacyjnym. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Każda osoba przekazująca nam swoje dane osobowe ma prawo wglądu do ich treści oraz prawo do żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia. Informujemy ponadto, że Twoje dane nie są profilowane.