M&A (Mergers & Acquisitions) – jesteśmy profesjonalistami w zakresie prowadzenia procesów sprzedaży oraz zakupu przedsiębiorstw lub ich wydzielonych części. To, co wyróżnia Azimutus, to  strategiczne podejście do wszystkich prowadzonych transakcji kapitałowych. Zapewniamy nie tylko sprawne przeprowadzenie procesu, ale przede wszystkim dbamy o to, aby transakcja stworzyła wyraźną i trwałą wartość dla naszego Klienta.  

  • Sell Side – sprzedaż spółki bądź wydzielonej części przedsiębiorstwa. Jeżeli nasz Klient podejmie decyzję o sprzedaży swojego przedsiębiorstwa, Azimutus zapewnia przeprowadzenie tego procesu w sposób najbardziej dla niego korzystny. Po pierwsze, pomagamy określić strukturę takiej transakcji: doradzamy  czy przedmiotem powinna być sprzedaż aktywów czy udziałów, czy realna jest sprzedaż 100% udziałów od razu, czy należy rozłożyć transakcję na etapy. Oceniamy, czy sprzedać spółkę jako całość, czy też podzielić w sposób, który pomoże uzyskać lepsze warunki od potencjalnych kupujących. Równolegle opracowujemy listę inwestorów, potencjalnie zainteresowanych zakupem spółki. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, Azimutus posiada szeroką sieć osobistych kontaktów z wieloma dużymi graczami branżowymi, jak i funduszami kapitałowymi typu private equity. Następnie przygotowujemy dokumenty, które mają na celu pozyskanie zainteresowania inwestorów oraz dostarczenie im rzetelnej wiedzy na temat przedmiotu potencjalnej transakcji (teaser oraz memorandum informacyjne). Kolejnym etapem naszego wsparcia jest określenie strategii negocjacji w zależności od liczby zainteresowanych inwestorów oraz dalsze ich przeprowadzenie zgodnie z tą właśnie strategią. W ramach samej transakcji pomagamy Klientowi przejść przez proces badania spółki przez inwestora (due dilligence) oraz nadzorujemy pracę prawników, tak aby wszystkie uzgodnienia biznesowe zostały prawidłowo odzwierciedlone w dokumentach transakcyjnych. Nadzorujemy cały proces transakcyjny, aż do pomyślnego zamknięcia.
  • Buy Side – doradztwo przy zakupie przedsiębiorstwa. Azimutus może wesprzeć Klienta na etapie formułowania decyzji o zakupie przedsiębiorstwa lub pomóc w jak najlepszej realizacji decyzji już podjętej. Azimutus wypracowuje z Klientem kryteria selekcji celów przejęcia tak aby zapewnić maksymalizację wartości z przyszłej transakcji. W oparciu o wspólnie ustalone kryteria prowadzimy szerokie poszukiwania celów przejęcia w kraju i za granicą. Dokonujemy kontaktu celem weryfikacji zainteresowania potencjalną transakcją. Wyceniamy przedsiębiorstwo będące celem przejęcia oraz prowadzimy biznesową ocenę atrakcyjności celu przejęcia (commercial due diligence) formułując jednoznaczną rekomendację dla Klienta. Wierzymy w długoterminowe relacje z Klientem, dlatego nie boimy się zarekomendować rezygnacji z transakcji, jeśli jej cel nie pasuje do strategii Klienta. Jeżeli zapada ostateczna decyzja o zakupie konkretnego przedsiębiorstwa pomagamy Klientowi przejść przez cały proces negocjacji oraz przygotowania niezbędnych dokumentów transakcyjnych.
  • Podniesienie kapitału – jest rozwiązaniem dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy mają jasną wizję rozwoju swojego biznesu, potrzebują środków dla wdrożenia tej strategii i chcą być dalej zaangażowani w rozwój swojej firmy. Azimutus w oparciu o swoje doświadczenie pomaga w takiej sytuacji dobrać odpowiednie źródło takiego finansowania oraz jego strukturę. Dzięki szerokim relacjom w sektorze inwestorów kapitałowych jest w stanie efektywnie pozyskać finansowanie własne oraz skutecznie przeprowadzić Klienta przez proces negocjacji warunków jego udzielenia.

Restrukturyzacja finansowa – Azimutus wspiera przedsiębiorstwa w sytuacji wyzwań związanych z finansowaniem działalności. Wspieramy zarządy i/lub właścicieli w przygotowaniu strategii wyjścia z trudnej sytuacji. Pomagamy prowadzić negocjacje z dostawcami finansowania (bankami, funduszami mezzanine i kapitałowymi) oraz, w razie potrzeby, pomagamy w pozyskaniu dodatkowego finansowania. 

Wyceny, oceny rzetelności – wycena wartości przedsiębiorstw oraz poszczególnych ich części jest integralną częścią naszej pracy oraz stałym elementem większości procesów transakcyjnych.  Może jednak zostać zlecona osobno w sytuacji, gdy właściciele chcą poznać realną wartość swojego biznesu przed podjęciem strategicznych decyzji co do jego przyszłości.